Trồng rau làm vườn trên mái

| May 3, 2016 | 0 Comments

Trồng rau làm vườn trên mái đang là một trong những giải pháp trồng rau nhà phố cho nhiều người dân đô thị hiện nay khi mà diện tích trồng trọt có hạn.

trồng rau làm vườn trên mái

Làm vườn cây trên mái có một tác dụng rất lớn đối với gia đình cũng như xã hội.Cải tạo môi trường sống

Chuyên mục: Vườn rau sạch